Завдання та обов’язки вихователя

Вихователь виконує такі посадові обов'язки:

· Захищає дітей від будь-якої форми фізичного або психічного насилля, забезпечує безпеку утримання дітей в групі.

· Забезпечує роботу по всебічному розвитку, вихованню та навчанню дітей групи, де працює згідно річного плану.

· Спрямовує свою діяльність на виховання у дітей поваги до батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних цінностей України, дбайливого ставлення до природного середовища країни.

· Забезпечує умови для засвоєння вихованцями навчальної програми на рівні обов'язкових вимог, сприяє розвитку здібностей дітей.

· Систематично і своєчасно планує роботу та оформляє всю документацію групи згідно інструкції «Про ділову документацію в закладі дошкільної освіти».

· Контролює відвідування дітей у групі.

· Проводить роботу з батьками з питань виховання, навчання та охорони життя і здоров’я дітей.

· Приймає участь у роботі педагогічної ради закладу дошкільної освіти.

· Узгоджує свою роботу з вихователем-методистом.

· Виконує вимоги старшої медичної сестри та лікаря щодо забезпечення охорони здоров'я дітей та санітарно-гігієнічного стану в групі. Здійснює першу допомогу дитині, доповідає негайно керівнику про будь-яку травму дитини.

· Планує, організовує та здійснює освітній процес, охорону життя та здоров'я дітей у дошкільному закладі.

· Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації дітей, їх соціальної та трудової адаптації.

· Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання дітей.

· Планує і проводить з дітьми корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних особливостей.

· Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізичному розвитку.

· Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють); організовує дотримання дітьми режиму дня, надає їм допомогу в навчанні, організації відпочинку.

· Сприяє формуванню у дітей моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилення у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

· Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили дітей, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання в сім'ї, взаємини дітей з батьками чи особами, що їх замінюють.

· Забезпечує в стосунках з дітьми дотримання їхніх прав і свобод.

· Проходить періодичний медичний огляд.

· Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших форм методичної роботи.

· Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вихователя закладу дошкільної освіти у побуті, громадських місцях.

· Створює умови для безпечного здійснення освітнього процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил.

· Оперативно повідомляє адміністрацію ЗДО про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

· Вносить пропозиції щодо покращення умов здійснення освітнього процесу.

· Організовує вивчення дітьми правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 451