Питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір є надзвичайно актуальним, особливо у контексті тих змін, які на сьогодні відбуваються в освіті.

Міністерством освіти і науки України спільно із Національною академією педагогічних наук України, місцевими органами виконавчої влади продовжується робота над виконанням завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року».

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», прийнятим 6 липня 2010 року № 2442-VІ, врегульовано питання щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти. Для навчання дітей із складними вадами розвитку та надання реабілітаційних послуг учням інклюзивних класів передбачено функціонування нового типу закладу загальної середгьої освіти – навчально-реабілітаційного центру.

З метою нормативного врегулювання питання запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання розроблено Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у закладах загальної середньої освіти, Порядок організації інклюзивного навчання у заклад загальної середньої освіти, проект наказу про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр (для навчання дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку), який надіслано для погодження заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

З ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Міністерством соціальної політики доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327).

Міністерством взято участь у розробленні нових вимог до проектування закладів освіти, що сприятиме забезпеченню архітектурної доступності приміщень для дітей з особливими освітніми потребами.

З метою організаційно-методичного забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інститутах післядипломної педагогічної освіти створено відповідні структурні підрозділи (лабораторії, сектори). Разом із тим, у системі курсової підготовки передбачено лекційно-практичні заняття для слухачів з теми «Особливості інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір».
Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України розроблено навчальний курс та навчально-методичний посібник до нього «Вступ до інклюзивного навчання», який включено до навчальних планів інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Протягом 2011 року розроблено навчальний курс “Вступ до інклюзивної освіти” та навчально-методичний посібник “Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання”, “Основи інклюзивної освіти”, “Лідерство в інклюзивній школі” та практичні посібники “Інклюзивна освіта”, “Як зробити школу інклюзивною”, “Український жестівник для батьків”.

Розпочато роботу над запровадженням інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти. Наказом Міністерства від 24.12.2010 № 1285 створено робочу групу для розроблення програм розвитку дітей дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

З метою реалізації Плану організації виконання Указу Президента України від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями» Міністерством спільно з Національною академією педагогічних наук України розроблено відповідні заходи щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання, розширення застосування у сфері освіти дактильно-жестової мови як засобу спілкування та розроблення програм для дітей з помірною розумовою відсталістю.
Кiлькiсть переглядiв: 683