Науково-методична тема:

«Формування цілісної, життєво-компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти»

Пріоритетні завдання на 2021/2022 навчальний рік:

1. Формування патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру, як важливими чинниками національно-патріотичного виховання.

2. Впровадження інноваційних методик і технологій у систему роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку.

3. Вдосконалення роботи щодо формування у дошкільників здоров'язберігаючої компетентності, розуміння цінності власного здоров'я та здоров'я оточуючих на основі сучасних здоров'язберігаючих технологій.

Профільність: заклад дошкільної освіти загального розвитку.

Мова освітнього процесу - українська.

Кiлькiсть переглядiв: 633